Най-умните животни в света

   Ние, хората, имаме способността да се учим, да разсъждаваме и да решаваме проблеми. Ние осъзнаваме…