Телефон 112 вече ще засича мястото на повикване-сигнали ще могат да се подават чрез социалните мрежи и през мобилни приложения

Текстови съобщения, видео връзка и локализиране на мястото на обаждане предвижда концепцията за развитие на Национална служба 112.

Документът цели изграждането на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа за подобряване на услугата Единен европейски номер 112.

До 2021 г. ще бъде създадена нова система за приемане на спешните повиквания. Тя ще може да локализира мястото, от което е осъществено повикване, като ще засича клетката, в която се намира телефонът, от който е осъществено повикването. Освен по телефона, сигнали ще могат да се подават в чат в социалните мрежи, чрез видео и чрез приложения като Viber и Skype, а сигнали ще могат да подават и граждани със слухови и говорни увреждания.

Това предвижда Проект на концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, която е публикувана  на портала за обществени консултации strategy.bg. Документът е разработен съвместно от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, вносител е вътрешното ведомство.

„Софтуерно приложение на автоматизираната информационна система на 112 е остаряло и от началото на 2021 г. няма да се поддържа от доставчика, посочва вносителят – Министерството на вътрешните работи. Това ще доведе до спиране на услугата, гарантираща непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им и в определени ситуации би застрашило националната сигурност“, се посочва в мотивите на вносителите.

Според тях съществуващата система не позволява интегрирането на нови съвременни услуги и функционалности, приети с европейска директива и която трябва да бъде транспонирана в националните законодателства от страните членки на Европейския съюз (ЕС) до декември 2020 г..

Платформата на телефон 112 ще интегрира всички комуникационни функции и услуги за обмен на информация с цел навременното достигане на сигналите до службите за бързо реагиране. Предвижда се и възможност за видеоразговори, както и видеовръзка между центъра за спешни обаждания и линейките.

В концепцията се залага и принципът за трансграничен достъп на повикванията, комуникация между европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране, обслужване на чуждоезикови обаждания, както и въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване при криза и връзката им със спешния телефон).

Предвижда се и изграждането на два нови центъра на телефона за спешни повиквания, които ще разполагат със съвременно оборудване и софтуер.

В концепцията не е посочена прогнозна стойност на новата система, но е фиксиран срок от 16 месеца след приемането, в който трябва да се проведе обществена поръчка с възложители МВР  и МЗ.


Кои са нововъведенията?

  • Многоканален достъп на гражданите до службите за спешна помощ

Отварянето на възможностите за визуално ориентирани канали, включително текст и видео в реално време, позволява много по-добра комуникация и по-бърз достъп до службите за спешно реагиране. В този вид услугата може да бъда използвана от хората със слухови и/или говорни увреждания, както и от хора със специфични нужди. Включването на видео комуникацията, която може да бъде установена между екипите в линейките и медицинските експерти в болниците ще подпомогне с консултиране при възникване на трудни ситуации. Целта е да се повиши ефективността на обслужването на повикванията и да се повиши удовлетвореността от услугата.

  • Точна информация за местоположението на повикващия и инцидента

Въвеждането на услуги, подобни на услугата за разширено мобилно местоположение AML (функция, налична на мобилни телефони с операционни системи Android и iOS, приета като стандарт, публикуван от ETSI) ще осигури възможността за най-точно определяне на местоположението. Възможен вариант за внедряване на AML с минимални разходи за гражданите е чрез използване на data sms, чрез който да се предават координатите на местоположението към НС 112. Промяната се аргументира с факта, че около 70% от всички спешни повиквания днес идват от мобилни телефони.

  • Междуведомствено и трансгранично реагиране

Целта е да се осигури качествена европейска услуга ЕЕНСП112 за оказване съдействие на гражданите при необходимост от помощ. Предвижда се надграждане на съществуващите системи с нови услуги с възможности за бърз и структуриран обмен на контекстови и ситуационни данни, предавани в реално време чрез всички възможни канали – глас, видео и текст. Т

Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 15 януари 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *